ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ & ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ


Ελαττωματικό Προϊόν

Στην περίπτωση που λάβετε ελαττωματικό προϊόν παρακαλούμε να μας ενημερώσετε
εντός 24 ωρών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας ώστε να προβούμε
σε αντικατάστασή του, ή επιστροφή του χρηματικού ποσού που καταβλήθηκε για την
αγορά του ελαττωματικού προϊόντος.
Τα μεταφορικά έξοδα σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος επιβαρύνουν την Εταιρία.
Η επιστροφή χρημάτων γίνεται αφού παραλάβουμε και ελέγξουμε τα προϊόντα και σε
κάθε περίπτωση εντός 14 εργάσιμων ημερών, με τον ίδιο τρόπο που πληρώσατε. Για την
γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας σε περίπτωση σπασμένων προϊόντων μπορείτε επίσης να
μας  αποστείλετε μια φωτογραφία με ένα email ( info@manufoodculture.com )
ή μέσω viber ( 6985762014 ).

 


Επιστροφή/Ακύρωση Παραγγελίας
Ενημερώνουμε ότι ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα Επιστροφής/Ακύρωσης παραγγελίας
εφόσον έχει εκτελεστεί
(παραγγελίες που βρίσκονται σε στάδιο “Έχει ολοκληρωθεί” ή
“Ολοκληρωμέν稔 )
, σύμφωνα με τα ειδικότερα ισχύοντα στον νόμο για την προστασία
του καταναλωτή (Ν. 2251/1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, διότι τα προϊόντα
αποτελούν αγαθά που μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα και, συνεπώς λόγω
του ευπαθούς χαρακτήρα τους εξαιρούνται από το δικαίωμα άσκησης υπαναχώρησης. Η
μη παροχή του σχετικού δικαιώματος στον πελάτη απορρέει εκ του νόμου.